บริษัทการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร

ด้วยการขยันหมั่นเพียรที่จำเป็นเสร็จสมบูรณ์, ร่วมทุนสำหรับการ malized บางสัปดาห์ต่อมา, ในเดือนพฤศจิกายนของ 2009 ประสบความสำเร็จมีมากกว่าสายและประกาศ JV การทำงานหนักจริงๆ เริ่มต้น การเดินทางไกลเป็นความสำเร็จในตัวเองแต่ก็แทบจะเริ่มต้น Read more »